کارت خرید

یافتن محصولات و سرویس ها

VPS IRAN MR128

CPU :Intel® Xeon® Processor E3-1240 v2 1core
RAM : 128MB Ram DDR3
Hard : 2 GB Sata 3
Port : 2x 1Gbps
Bandwidth : 75 GB
Panel Bandwidth : YES
Panel Reboot : YES
Panel VNC : YES

مصرف پهنای باند در کلیه پنل ها یک به یک می باشد (محدودیتی در نسبت سند و ریسیو وجود ندارد)
28,000 تومان ماهانه
VPS IRAN MR256

CPU :Intel® Xeon® Processor E3-1240 v2 1core
RAM : 256MB Ram DDR3
Hard : 4 GB Sata 3
Port : 2x 1Gbps
Bandwidth : 150 GB
Panel Bandwidth : YES
Panel Reboot : YES
Panel VNC : YES
36,000 تومان ماهانه
VPS IRAN MR512

CPU :Intel® Xeon® Processor E3-1240 v2 1core
RAM : 512MB Ram DDR3
Hard : 6 GB Sata 3
Port : 2x 1Gbps
Bandwidth : 250 GB
Panel Bandwidth : YES
Panel Reboot : YES
Panel VNC : YES
48,000 تومان ماهانه
VPS IRAN MR1

CPU :Intel® Xeon® Processor E3-1240 v2 2core
RAM : 1024MB Ram DDR3
Hard : 8 GB Sata 3
Port : 2x 1Gbps
Bandwidth : 500 GB
Panel Bandwidth : YES
Panel Reboot : YES
Panel VNC : YES
88,000 تومان ماهانه
VPS IRAN MR2

CPU :Intel® Xeon® Processor E3-1240 v2 2core
RAM : 2048MB Ram DDR3
Hard : 10 GB Sata 3
Port : 2x 1Gbps
Bandwidth : 1000 GB
Panel Bandwidth : YES
Panel Reboot : YES
Panel VNC : YES
160,000 تومان ماهانه

منو

ارتباط با ما

پیام شما با موفقیت ارسال شد !
بزودی با شما تماس خواهیم گرفت